Partnere i Danmark

Civilsamfund i Udvikling – CISU

IGF deltager aktivt i CISUs aktiviteter og rådgivning.

CISU er en sammenslutning af flere end 260 folkelige organisationer i Danmark, der alle er engageret i udviklingsarbejde i Afrika, Asien og Latinamerika, enten som deres hovedformål eller som en del af deres aktiviteter

www.cisu.dk

Ulandsforeningen for Bæredygtig Udvikling – UBU

Samarbejde omkring projekter -specielt arsenikforurening og sanitet

UBU arbejder med udviklingsprojekter hovedsageligt i Indien og Tanzania

www.ubu.dk

InnoAid

Samarbejder i Indien på STREET FOOD VENDORS’ TOOLKIT og BENGALI RURAL AMBULANCE

InnoAid arbejder med forskellige innovative brugerorienterede og bæredygtige udviklingsprojekter

www.innoaid.org

Københavns Universitet Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE)

www.science.ku.dk

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

www.man.dtu.dk

Ingeniører uden Grænser (IUG)

www.iug.dk

Seniorer Uden Grænser (SUG)

www.seniorerudengraenser.dk

Maribo Seed

Maribo Seed har gennem en længere periode støttet vores landbrugsaktiviteter i Indien, hvor de har biddraget med viden og sukkerroefrø.

De har været en vigtig partner i vores arbejde med, at understøtte de lokale landmænds adgang til nye plantesorter og opnåelse af en højere diversitet i deres dyrkning af afgrøder –  biddragende til en mere bæredygtig landbrugskultur og styrkelse af landmændenes levegrundlag

www.mariboseed.com