Projekter

IGF har en klar målsætning om at skabe social og økonomisk bæredygtig udvikling, gennem projekter som er etableret i samarbejde med lokalsamfundet og forankret i deres hverdag og daglige udfordringer.

IGF har i gennem mere end 10 år arbejdet i store dele af Vestbengalen, beliggende i den østlige del af Indien. Dette er et område der dagligt er stillet overfor store problemstillinger med en af verdens fattigste befolkninger, ødelæggende naturkatastrofer, en svag infrastruktur, manglende uddannelse, samt en stigende befolkningsvækst som sætter de tilgængelige naturressourcer under pres.

Derfor har det været vigtig for IGF at arbejde ud fra en bredspekteret og holistisk tilgang til udviklingen af lokalområdet. Hvor det ses som et fundamentalt element at projekterne og indsatsen er udspringet fra et tæt samarbejde og kendskab til den specifikke kontekst. Dertil kommer ønsket om at skabe en stabil platform for udvikling, hvilket betyder at der ikke kun satses ensidigt på eksempelvis tekniske tiltag. Men at der skabes tiltag som er med til at skabe værdi over en bred karm og skaber en balanceret udvikling. Så derfor er elementer som uddannelse, ligestilling, organisering, rettighedsoplysning og fortalervirksomhed vigtige dele af vores arbejde og tro på en bæredygtig udvikling.

Indsatsområder

IGF arbejder foreløbigt i områder, hvor fattigdommen er ekstrem: Syd 24 Parganas (Sunderbans), Nord 24 Parganas, Bolpur, Orisa, North Dinajpur & South Dinajpur, Molda og Calcutta.

En stor del af befolkningen i Vestbengalen hører til blandt nogle af verdens fattigste. En gennemsnitsindtægt for en familie ligger på ca. US$ 300 om året. Samtidigt er delstaten belastet af en voldsom befolkningsstigning, der blandt andet skyldes, at der de sidste 40 år er flygtet ca. 20 millioner mennesker fra Bangladesh til Vestbengalen.

Regeringen har ikke været i stand til at tage hånd om denne fattige befolkningsgruppe og befolkningen selv mangler mulighederne for at kunne få mere indflydelse, da organiseringsniveauet er lavt og uddannelsesmulighederne meget begrænsede.

Derfor kæmper en stor del af befolkningen i Vestbengalen dagligt for deres overlevelse.

Syd  24 Parganas er beliggende i  Sunderbans, det største mangroveområde i verden. Specielt her er fattigdommen stor pga manglende infrastruktur og regeringens manglende interesse for området.