Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 til 7 medlemmer, der vælges for to år ad gangen.

På foreningens årlige generalforsamling, hvor alle medlemmer har stemmeret, er der hvert år valg til bestyrelsen. I år med lige årstal er der tre medlemmer på valg, og fire medlemmer er på valg i år med ulige årstal.

De nuværende bestyrelsesmedlemmer, som blev valgt på ordinær generalforsamling den 20.juni 2022:

Formand: Kathrine Thyø Mønsted

Næstformand: Ib Sejersen

Kasserer: Lene Kieler Jensen

Bestyrelsesmedlem: Ganesh Sengupta, Marianne Simmelkjær ,  Beena Petersen og Lars Bo Simper.

Suppleant: Susanne Andersen