Childrens Health

Projektperiode: August 2015 til August 2019

Sommeren 2015 fik IGF Danmark bevilliget penge fra CISU til et nyt projekt omkring underernæring bland børn under fem år og fortalervirksomhed i Sunderbans.

Leela, Inga og Lene har været på det første projektbesøg i Februar 2016.

Ifølge “World Health Organization” er 43 % af alle børn i Indien moderat til alvorligt underernærede. Det er specielt udtalt i Vest Bengalen hvor vi arbejder. Det har alvorlige konsekvenser for et samfund i form af øget risiko for dødelighed hos børnene og nedsat indlæringsevne senere i livet. Det fører ultimativt til at børnene har stor risiko for at få et liv med masser af sygdom, nedsat livskvalitet og manglende evne til at avancere økonomisk og socialt i samfundet.

Der findes et nationalt program (ICDS) i Indien, der på papiret varetager bekæmpelse af underernæring hos børn. Programmet er dog ikke velfungerende i mangrovedeltaet Sunderbans i Vestbengalen. Dette skyldes manglende viden om programmets eksistens hos befolkningen, samt manglende prioritering af programmet hos lokale politikere. Formålet med dette projekt er at forbedre ernæringstilstanden for de 0-5 årige gennem fortalervirksomhed i Sunderbans.

Det nye projekt køres sammen med  den indiske partner JGVK. Man fokuserer på kapacitetsopbygning i lokalsamfundet, så befolkningen kræver deres ret overfor myndighederne og myndighederne bliver bevidste om deres lovmæssige forpligtelser ifm. underernæring hos børn.