Childrens Health

Projektperiode: August 2015 til August 2019 – vi har fået forlænget projektperioden til august 2020

Sommeren 2015 fik IGF Danmark bevilliget penge fra CISU til et nyt projekt omkring underernæring bland børn under fem år og fortalervirksomhed i Sunderbans.

Ifølge “World Health Organization” er 43 % af alle børn i Indiens landdistrikter moderat til alvorligt underernærede. Det er specielt udtalt i Vestbengalen hvor vi arbejder. Det har alvorlige konsekvenser for et samfund i form af øget risiko for dødelighed hos børnene og nedsat indlæringsevne senere i livet. Det fører ultimativt til at børnene har stor risiko for at få et liv med dårligt helbred, nedsat livskvalitet og manglende evne til at avancere økonomisk og socialt i samfundet.

Der findes et nationalt program (ICDS) i Indien, der på papiret varetager bekæmpelse af underernæring hos børn. Programmet er dog ikke velfungerende i mangrovedeltaet Sunderbans i Vestbengalen. Dette skyldes dels manglende viden om programmets eksistens hos befolkningen, samt manglende prioritering af programmet hos lokale politikere. Formålet med dette projekt er at forbedre ernæringstilstanden for de 0-5 årige gennem fortalervirksomhed i Sunderbans.

Det nye projekt udføres sammen med den indiske partner JGVK. Man fokuserer på kapacitetsopbygning i lokalsamfundet, så befolkningen kræver deres ret overfor myndighederne og myndighederne bliver bevidste om deres lovmæssige forpligtelser ifm. underernæring hos børn.

Projektledelsen består af Leela, Inga og Lene. Én eller flere tager på årlige projektbesøg – se rejsebreve