Ungdomsuddannelse (håndværksuddannelse)

Antallet af unge uden uddannelse i landdistrikterne i Indien er meget høj. Disse unge mennesker uden uddannelse er en belastning ikke bare for deres familie, men også for hele samfundet. Der er kun få job muligheder i traditionelle erhverv som landbrug og fiskeri og ingen industri. Der er meget begrænsede uddannelsesmuligheder i Sunderbans, hovedsaglig pga. manglende politisk indsats på området.

Et nyt projekt om styrkelse af ungdomsuddannelserne i Sunderbans i samarbejde med JGVK er derfor forhåbentligt på vej. Projektet vil primært arbejde med fortalervirksomhed overfor både de besluttende myndigheder og civilsamfundet med det mål at ændre uddannelsespolitikken i de indiske landdistrikter.