Oplysningsprojekt.

De to unge IGF medlemmer, Anna-Sofie og Ida, er nu vel ankomne til Sundarbans, hvor de dels skal arbejde med et oplysningsprojekt, men også give tutor undervisning til børnene i JGFKs skole. Vi glæder os til at høre nærmere om deres oplevelser.

Ida og Anna-Sofia med skolebørn fra JGVKs skole.

Ida og Anna-Sofia tages godt imod af skoleeleverne i Sundarbans.

Besøg fra Indien

I oktober måned var 4 Indere fra IGFs samarbejdsorganisation JGVK på studiebesøg i Danmark. De tilbragte først en uge i København og derefter en uge i Svendborg, hvor de blandt andet besøgte 2 økologiske landbrug, og fik forvist et vandværk, et moderne rensningsanlæg til spildevand samt forvist behandling og genbrug af affald. Der blev også tid til at besøge Svendborg Gymnasium, hvor Biswajit og Tipit holdt et foredrag om JGVK o udviklingsarbejde.

Nyheder 2022

Efter en lang pause starter vi igen med aktivitet på hjemmeside.

Ganesh oplyser fra Indien, at Landbrugsprojektet, trods start vanskeligheder, nu skrider godt fremad. Landbrugerne bliver organiserede i arbejds fællesskaber og oplæres i økologisk landbrug. Sammen med en professor fra Calcuttas Universitet, arbejdes der med en ny teknologi hvorved den udpinte landbrugsjord genoprettes, ved hjælp af fremavlede mikroorganismer.

JGVKs hotel og undervisningsprojekt, Educational Turisme, der støttes af Topsøe fonden er nu ved at komme i gang og tegner til at blive en succes.

I begyndelsen af november rejste Ganesh og Marianne til JGVK i Sundarbans, hvor de vil tilbringe en måneds tid. Ganesh for at hjælpe vores ny store landbrugsprojekt i gang, og Marianne for at undervise syerskerne, blandt andet i nye design.

Her er referatet fra generalforsamlingen i somres.

Nyhedsbrev september 2021

Så fik vi afholdt vores generalforsamling, igen i år forsinket på grund af corona. Det var dejligt, at vi kunne byde 18 medlemmer velkommen til mødet. Udover de obligatoriske punkter med gennemgang af regnskabet, valg til bestyrelsen etc havde vi arrangeret et virtuelt møde med Biswajit Mahakur, lederen af vores partnerorganisation JGVK. Der var stor interesse for hans indlæg, hvor han fortalte om situationen i Sunderbans med påvirkningerne af klimaforandringer, hyppigere cykloner og Covid pandemien. Han viste billeder, der talte deres tydelige sprog med oversvømmelser, ødelagte marker og bygninger oa. Han fortalte også om det hjælpearbejde JGVK har udført både under covid og under cyklonerne hjulpet af donationer fra IGF Danmarks medlemmer og vores hjemmeside. Vi har kunnet sende ca 150.000kr både i 2020 og 2021 – tak for det.

Se Referat fra Generalforsamlingen d 26. august 2021

I Indien lider de stadig under mange nedlukninger. Skolerne fex starter først op omkring 1. oktober og den offentlige transport er først for nylig genetableret.

Projektaktiviteterne er så småt gået i gang, men vi ved stadig ikke, hvornår vi kan rejse til Indien og tilse arbejdet, da Indien stadig er ”rød”. Opstarten af et nyt landbrugsprojekt bliver også forsinket. Vi har været så heldige at få godkendt en ansøgning hos CISU omkring landmændene og deres familier. Projektet går ud på at undervise i produktionsmetoder, som kan øge produktiviteten og derved deres indtægt og fødevaresikkerhed. Økologiske metoder vil være én af metoderne.

Webshop: Husk vores webshop, hvorfra du kan købe varer produceret af sypigerne hos JGVK. Marianne gør dog opmærksom på, at udvalget er begrænset pga Corona. Gå ind på  www.sundarbanartisans.com og se de smukke varer.

Hjælp til fattige familier i Sunderbans ramt af Corona og oversvømmelse

Så er der atter brug for din hjælp. Du har nok læst om forholdene i Indien under Corona pandemien. Hvordan regeringen fejlagtigt troede, at den totale lockdown sidste forår ville gøre dem i stand til at håndtere epidemien. Intet var mere forkert. I virkeligheden havde restriktionerne betydelig større økonomisk end sundhedsmæssig betydning. Siden troede man optimistisk, at Indien slap for en 2. bølge, men den kom med fuld styrke. Man havde ikke på nogen måde forberedt sig på situationen specielt ikke i sundhedssystemet. Og det blev kun værre af, at man i foråret tillod en stor religiøs festival som afholdes hvert 12. år med flere millioner deltagere fra hele Indien. Valget var også vigtigt for politikerne, så de kunne beholde deres poster. Store politiske møder blev afholdt uden anbefalinger om afstand endsige mundbind og politikerne var de første til at smide mundbindene. Den anden bølge ramte først de store byer, hvor forholdene hurtigt blev fuldstændig kaotiske. Folk døde uden for hospitalerne i kø for at få iltbehandling. Iltcylindre blev solgt på det sorte marked til skyhøje priser. Selv privathospitalerne brød sammen. Det betød også, at patienter med andre sygdomme ikke kunne få adgang til hospitalerne. Vi har haft det tæt inde på livet, da et nært familiemedlem i Kolkata døde af anden årsag end Corona, uden at kunne blive indlagt på hospital. I begyndelsen slap landdistrikterne for udbredt Corona. Man vidste, at det kun var et spørgsmål om tid og nu har den nået også Sunderbans, hvor vi arbejder med vores partner JGVK. De har sendt os et nødråb, fordi de føler sig fuldstændig hjælpeløse. Det lokale hospital har ingen behandlingsmuligheder for alvorligt syge Covid patienter.  De knap så syge kan ikke engang købe Panodil til at lindre symptomerne – alt er udsolgt. JGVK beder om nogle oxygenkoncentratorer og oxygen cylindre til deres lille klinik. De beder også om Panodiler el lign samt mundbind og beskyttelsesdragter til behandlerne. Det er et stort problem, at vi skal købe tingene her i Danmark og så sende dem til Indien, men det hjælper ikke at sende penge til disse ting, når de ikke kan købes lokalt. Heldigvis har en stor doner, Haldor Topsøe Funding (HTAS), som i forvejen støtter skolen hos JGVK og mange andre aktiviteter, lovet at sørge for transporten.

Covid pandemien i Indien er ikke kun en sundhedsmæssig udfordring. Azim Premji Universitetet i Bangalore skønner at pandemien har kastet 230 millioner indere ud i fattigdom. I Indien henter 90% af arbejdsstyrken deres indtægt i sektorer uden sociale sikkerhedsnet herunder også landmændene. Det betyder at Indiens fattige, herunder folk i Sunderbans, står over for en dobbelt krise: de har ingen indtægter og de penge, de har, bruger de til at skaffe medicin, mad o lign til deres familier.

Så meget om Covid. Men Sunderbans er ramt endnu hårdere. Den 25. maj ramte cyklonen Yass kysten på grænsen mellem Orissa og Bengalen.  Den blev betegnet som en meget alvorlig cyklon med en styrke på 150km/time. Den gik vest om Kolkata og Sunderbans, som i stedet blev ramt af ekstrem heftig regn og stigende vandstand i floderne forstærket af fuldmåne. Vandstanden i Sunderbans steg med mere end 10 meter og det er ikke slut endnu. Mange huse er skyllet væk, så tusinder er hjemløse. Store landbrugsarealer er oversvømmet af saltvand og kan derfor ikke dyrkes de næste 3 år. Der udover er tusinder af fiskedamme ødelagte pgs havvandets indtrængen.

Læs rapporten fra JGVK om oversvømmelserne, der følger efter denne beretning.

Som I kan forstå, er der derfor lige nu mange mennesker, som har brug for vores hjælp.  Vi vil derfor bede jer støtte disse mennesker. Jeres donationer vil indgå i en fælles Corona/oversvømmelses nødhjælpspulje. Fordelingen af de indsamlede midler vil ske i samarbejde med vores lokale partner JGVK.

Du kan indbetale din hjælp via MobilePay 9871DE eller konto 2680 6880 977 871 mærket Nødhjælp.

Mange hilsner og tak for din hjælp

 IGF Danmark