Organisation

IGF Danmark drives af en bestyrelse og en gruppe frivillige aktive medlemmer der tager sig af projektansøgninger, projektstyring, projekttilsyn, afrapportering, regnskaber, oplysningsaktiviteter i Danmark, medlemspleje osv. Gruppen mødes en gang om måneden og diskuterer aktuelle projekter, nye projekttiltag, oplysningsarbejde etc.

Da IGF Danmark er en frivillig organisation, er der altid stort behov for opbakning fra vores medlemmer. Det gælder både medlemskontingenter, som går ubeskåret ti l projekterne i Indien, og interesse for at indgå aktivt i foreningsarbejdet og de mange projekter.

Vores projekter finansieres af egne midler (medlemskontingenter, donationer etc.), offentlige midler (Danida og Civilsamfundspuljen via Civilsamfund i Udvikling (CISU)), samt eksterne og private midler (Tipsmidler, Haldor Topsøe A/S, Gynækologisk Selskabs Fond, Lion, Slotsgårdsfonden o.a.).  

Projekterne i Indien er den helt centrale del af foreningens arbejde. For hvert større projekt er der udpeget en projektleder, der har ansvaret for projektets udførelse i forhold til sponsor/donor og vores egne retningslinjer. Foruden bestyrelsen, vores medlemmer og donorer, trækker vi på erfaringer og samarbejder med vores netværk af NGO´ere og universiteter i både Danmark og Indien. Se yderligere detaljer om partnere og netværk her: PARTNERE.