Hjemmeindustri

Fattigdomsbekæmpelse gennem hjemmeindustri og styrkelse af civilsamfundet på landsbyniveau.

Et stort problem for landsbysamfundene i Vestbengalen er lav indtjening, hvilket medfører store fattigdomsproblemer samt nedbrydning af lokalmiljøet og civilsamfundets rolle. Projektet er en naturlig fortsættelse og udvidelse af det tidligere hjemmeindustri pilotprojekt med vægt på fortalervirksomhed og bæredygtighed. Målet er, gennem kapacitetsopbygning, fortalervirksomhed, netværksdannelse og træning i håndværksfærdigheder til landsbybeboere og lokale NGO’er, at øge landsbybeboernes indtægt med 30-35 % på et varigt grundlag. Videreførelsen til fuldt udviklet projekt indbefatter 2000 brugere, projektledelsesorienteret kapacitetsopbygning, holdningsændring hos lokalbefolkningen samt fortalervirksomhed overfor lokalregeringen for en forbedret infrastruktur og overfor den lokale forretningsverden for en retfærdig behandling af brugerne.

Formål og forventede resultater

Hjemmeindustriprojektet består at øge indtægten for landsbyfamilier gennem hjemmeindustri, organisering, kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed. Konkret består formålet af tre komponenter:

  • 1) Ved projektafslutning i 2013 har 2000 brugere i Sunderbans fået øget deres indtægt som følge af organisering i SHGer, træning og dannelse af en brugerbaseret salgsorganisation.
  • 2) Ved projektafslutning i 2013 er JGVK og CBO´erne i Sunderbans blevet kapacitetsopbygget til målrettet at kunne koordinere og håndtere projektet samt kunne styrke trænernes kapacitet.
  • 3) Ved projektafslutning i 2013 er JGVK og CBO´erne i stand til at udføre fortalervirksomhed overfor følgende:
    • a) Landsbybefolkningen med henblik på holdningsændring imod en mere social og solidarisk adfærd.
    • b) Lokalregeringen med henblik på etablering af el-forsyning og bedre infrastruktur.
    • c) Forretningsmænd og mellemmænd med henblik på en holdningsændring imod en retfærdig behandling af brugerne

Processer aktiviteten forventes at indlede:

Ad 1.      JGVK og CBO’erne har ved projektets afslutning trænet 2000 brugere med en indkomstforøgelse til følge samt en brugerbaseret salgsorganisation er opbygget til brug som eksempel/succeshistorie.
Ad 2.      JGVK og CBO’erne behersker projektet og er i stand til at styre det målrettet efter endt undervisning samt efter donorstøttens afslutning.
Brugerne producerer med høj kvalitet lige fra endt træning.  2000 brugere er blevet trænet og har en indkomstforøgelse. En brugerbaseret salgsorganisation er opbygget til brug som eksempel/succeshistorie.
Ad 3.    Der er sket en holdningsændring hos lokalbefolkningen et år før projektafslutning i 2012, hvilket har gjort at samfundet bakker op om JGVK og de respektive CBO’er.

 

Forbedrede afsætningsmuligheder er opnået ved projektets afslutning gennem etablering af elektricitet og bedre transportmuligheder samt at brugerne ikke snydes af forretningsmændene og de modtager fuld pris for deres håndværk.

For yderligere information kontakt Marie Tøstesen.