Nyhedsbrev september 2021

Så fik vi afholdt vores generalforsamling, igen i år forsinket på grund af corona. Det var dejligt, at vi kunne byde 18 medlemmer velkommen til mødet. Udover de obligatoriske punkter med gennemgang af regnskabet, valg til bestyrelsen etc havde vi arrangeret et virtuelt møde med Biswajit Mahakur, lederen af vores partnerorganisation JGVK. Der var stor interesse for hans indlæg, hvor han fortalte om situationen i Sunderbans med påvirkningerne af klimaforandringer, hyppigere cykloner og Covid pandemien. Han viste billeder, der talte deres tydelige sprog med oversvømmelser, ødelagte marker og bygninger oa. Han fortalte også om det hjælpearbejde JGVK har udført både under covid og under cyklonerne hjulpet af donationer fra IGF Danmarks medlemmer og vores hjemmeside. Vi har kunnet sende ca 150.000kr både i 2020 og 2021 – tak for det.

Se Referat fra Generalforsamlingen d 26. august 2021

I Indien lider de stadig under mange nedlukninger. Skolerne fex starter først op omkring 1. oktober og den offentlige transport er først for nylig genetableret.

Projektaktiviteterne er så småt gået i gang, men vi ved stadig ikke, hvornår vi kan rejse til Indien og tilse arbejdet, da Indien stadig er ”rød”. Opstarten af et nyt landbrugsprojekt bliver også forsinket. Vi har været så heldige at få godkendt en ansøgning hos CISU omkring landmændene og deres familier. Projektet går ud på at undervise i produktionsmetoder, som kan øge produktiviteten og derved deres indtægt og fødevaresikkerhed. Økologiske metoder vil være én af metoderne.

Webshop: Husk vores webshop, hvorfra du kan købe varer produceret af sypigerne hos JGVK. Marianne gør dog opmærksom på, at udvalget er begrænset pga Corona. Gå ind på  www.sundarbanartisans.com og se de smukke varer.