Oplysningsprojekt.

De to unge IGF medlemmer, Anna-Sofie og Ida, er nu vel ankomne til Sundarbans, hvor de dels skal arbejde med et oplysningsprojekt, men også give tutor undervisning til børnene i JGFKs skole. Vi glæder os til at høre nærmere om deres oplevelser.

Ida og Anna-Sofia med skolebørn fra JGVKs skole.

Ida og Anna-Sofia tages godt imod af skoleeleverne i Sundarbans.

Besøg fra Indien

I oktober måned var 4 Indere fra IGFs samarbejdsorganisation JGVK på studiebesøg i Danmark. De tilbragte først en uge i København og derefter en uge i Svendborg, hvor de blandt andet besøgte 2 økologiske landbrug, og fik forvist et vandværk, et moderne rensningsanlæg til spildevand samt forvist behandling og genbrug af affald. Der blev også tid til at besøge Svendborg Gymnasium, hvor Biswajit og Tipit holdt et foredrag om JGVK o udviklingsarbejde.

Nyheder 2022

Efter en lang pause starter vi igen med aktivitet på hjemmeside.

Ganesh oplyser fra Indien, at Landbrugsprojektet, trods start vanskeligheder, nu skrider godt fremad. Landbrugerne bliver organiserede i arbejds fællesskaber og oplæres i økologisk landbrug. Sammen med en professor fra Calcuttas Universitet, arbejdes der med en ny teknologi hvorved den udpinte landbrugsjord genoprettes, ved hjælp af fremavlede mikroorganismer.

JGVKs hotel og undervisningsprojekt, Educational Turisme, der støttes af Topsøe fonden er nu ved at komme i gang og tegner til at blive en succes.

I begyndelsen af november rejste Ganesh og Marianne til JGVK i Sundarbans, hvor de vil tilbringe en måneds tid. Ganesh for at hjælpe vores ny store landbrugsprojekt i gang, og Marianne for at undervise syerskerne, blandt andet i nye design.

Her er referatet fra generalforsamlingen i somres.

Nyhedsbrev september 2021

Så fik vi afholdt vores generalforsamling, igen i år forsinket på grund af corona. Det var dejligt, at vi kunne byde 18 medlemmer velkommen til mødet. Udover de obligatoriske punkter med gennemgang af regnskabet, valg til bestyrelsen etc havde vi arrangeret et virtuelt møde med Biswajit Mahakur, lederen af vores partnerorganisation JGVK. Der var stor interesse for hans indlæg, hvor han fortalte om situationen i Sunderbans med påvirkningerne af klimaforandringer, hyppigere cykloner og Covid pandemien. Han viste billeder, der talte deres tydelige sprog med oversvømmelser, ødelagte marker og bygninger oa. Han fortalte også om det hjælpearbejde JGVK har udført både under covid og under cyklonerne hjulpet af donationer fra IGF Danmarks medlemmer og vores hjemmeside. Vi har kunnet sende ca 150.000kr både i 2020 og 2021 – tak for det.

Se Referat fra Generalforsamlingen d 26. august 2021

I Indien lider de stadig under mange nedlukninger. Skolerne fex starter først op omkring 1. oktober og den offentlige transport er først for nylig genetableret.

Projektaktiviteterne er så småt gået i gang, men vi ved stadig ikke, hvornår vi kan rejse til Indien og tilse arbejdet, da Indien stadig er ”rød”. Opstarten af et nyt landbrugsprojekt bliver også forsinket. Vi har været så heldige at få godkendt en ansøgning hos CISU omkring landmændene og deres familier. Projektet går ud på at undervise i produktionsmetoder, som kan øge produktiviteten og derved deres indtægt og fødevaresikkerhed. Økologiske metoder vil være én af metoderne.

Webshop: Husk vores webshop, hvorfra du kan købe varer produceret af sypigerne hos JGVK. Marianne gør dog opmærksom på, at udvalget er begrænset pga Corona. Gå ind på  www.sundarbanartisans.com og se de smukke varer.