Igangværende projekter

I menuen (‘drop-down’) ses vores større eksternt finansierede projekter, som kører lige nu. Men udover disse har IGF også en række mindre projekter i samarbejde med JGVK, som kører med støtte fra mindre enkelt-donationer og IGF’s egne midler. Nedenfor ses de mindre projekter:

Oplysningsprojekt, “tigerkvinder”

Dette projekt foregår i Sundarbans i begyndelsen af 2023, hvor projektdeltagerne opnår erfaringer og indsamler fakta , og dels efterfølgende i Danmark, hvor det indsamlede materiale behandles og der udføres forskellige oplysningsaktiviteter. Projektet afsluttes sommeren 2024.

Anne-Sofie Petersen skriver her om projektet:

Aktiviteten: ”Udbredelsen af den gode historie om nogle fattige familiers overlevelse som ofre for tigrene i Sunderbans, Indien: En fortælling om vejen til økonomisk selvstændighed og et bedre liv i balance med naturen”

Efter at have stiftet bekendtskab med Joygopalpur, er vi to unge, der ønsker at yde en indsats for Igf-DK og JGVK. Vi har været så heldige, at det er gjort muligt, at vi kan bruge vores skriveglæde og nysgerrighed til den frivillige indsats, som skal være en oplysningsaktivitet. Oplysningsaktiviteten vil fokusere på de efterladte kvinder, der nu skal klare sig selv og familien uden mandlige forsørger. Der er fortsat. alt for mange mænd, der må lade livet i mødet med den bengalske kongelige tiger, når de nødsages til at trænge ind i reservaterne for at skaffe ressourcer. Projektet vil også fortælle, hvordan en mindre projektindsats fra IGF-DK med en ekstraordinær støtte fra Haldor Topsøe under pandemien, har støttet 80 familier med organisering af kvinderne i SHG’er, (Self helps groups) kapacitetsopbygning, landbrugsinitiativer med grønsagsdyrkning, husdyrbrug og fiskeopdræt i lidt over et år.

Vi ønsker derfor at samle oplysninger omkring ovenstående projekt for at dokumentere den gode historie, som skal formidles til Danmark. De vil sætte sig ind i IGF-DKs formål og succeskriterier med aktiviteter i Danmark og det omtalte fattigdoms bekæmpende- og miljøprojekt. For at komme dette projekt til livs rejser vi til Indien for at få et autentisk billede af livet i Sunderbans, hvor vi skal studere familierne, der bor ved regnskoven, deres forhold, levegrundlag, deres indtrængning i skoven og dens implikationer. Informationsindsamlingen bliver udført i tæt samarbejde med IGF-DK og partneren JGVK. For at dokumentere case studies, skal vi interviewe bestemte familier, og indsamle nødvendigt billedmateriale til dokumentation. Det skal resultere i skriftlige materialer, som tænkes publiceret i artikler, beretninger o.l. f eks i danske medier som dagblade eller i CISUs verdens bedste nyheder eller globale nyt. For at opnå så gode informationer som muligt vil vi engagere en lokal tolk på fuld tid med kendskab til lokale forhold.

Der er tidligere produceret informationsmateriale vedr. forskellige projekter udført af aktive IGF-Danmark medlemmer, uden en professionel ramme, som der er tale om her. Via erfaringer fra denne aktivitet vil vi inkludere den mere professionelle form for at gøre beretningerne mere levende. Således at man ser fattigdom, social ulighed, klimaændring o.l. og dets påvirkning på menneskene fra et autentisk perspektiv, hvor vi skribenterne kan trække på egne erfaringer fra opholdet efter at være blevet delagtiggjort i familiernes hverdag. Vi har været så heldige at Cisu har bevilliget 50.000 kr. fra oplysningspuljen, til vores projekt.

Sukkerroe produktion

Fiskeri

Husdyrhold

Mikrokredit

Med hensyn til andre projekter så se projektporteføljen eller i CUSU.

Gå ind på CISUs hjemmeside – cisu.dk – se under “Om CISU” og CISUs medlemsorganisationer. Find IGF Danmark og se flere detaljer om alle de CISU finansierede projekter vi har gennemført.