Info for gæster og studerende

Generel information for besøgende til Sunderbans eller Kolkata

Students and guests visiting JGVK

Og en mere udførlig beskrivelse af forholdende i Sunderbans, samt en kort sektion omkring at opholde sig på JGVKs kontor i Kolkata

Welcome info for students

Nedenfor kan også findes en skabelon for en Terms of Reference (ToR) beskrivelse, som skal udarbejdes i forbindelse med et studieprojekt.

ToR – Student Project