Hvem støtter os

Vores projekter støttes fra forskellige private og offentlige fonde, samt foreningens egne midler og private donationer. Her nævnes tidligere og nuværende støtter.

Egne midler

Medlemskontingenter

Private donationer

Offentlige midler

Civilsamfundspuljen – administreres af CISU

Oplysningspuljen –   administreres af CISU

Private/eksterne midler

Haldor Topsøe Holding

Birgitte og Adam Øigaard

Tipsmidler

Lion

Dansk Gynækologisk selskab

CISU

Står for Civil Samfund i Udvikling. Er en paraplyorganisation for et antal mindre NGOer. som samtidig administrerer DANIDAs midler til mindre NGOer.

Gå ind på CISUs hjemmeside – cisu.dk- gå ind under “Om CISU” og herunder CISUs medlemsorganisationer. Find IGF Danmark – og du kan se alle de projekter vi har udført med CISU midler.