Projekter

IGF Danmark har en klar målsætning om at skabe en social og økonomisk bæredygtig udvikling gennem projekter, som er etableret i samarbejde med lokalsamfundet og forankret i deres hverdag og daglige udfordringer.

IGF Danmark har i mere end 20 år arbejdet i store dele af Vestbengalen, beliggende i den østlige del af Indien. Det er et område, der dagligt er stillet overfor store problemer med en af verdens fattigste befolkninger, ødelæggende naturkatastrofer, en svag infrastruktur, manglende uddannelse, samt en stigende befolkningsvækst som sætter de tilgængelige naturressourcer under pres. Oven i kommer så resultaterne af klimaforandringerne, som ydeligt mærkes her – flere stormfloder, hyppigere oversvømmelser, øer , der er forsvundet i havet.

Derfor har det været vigtig for IGF Danmark at arbejde ud fra en bredspektret og holistisk tilgang til udviklingen af lokalområdet. Hvor det er en fundamentalt forudsætning at projekterne og indsatsen er udsprunget fra et tæt samarbejde og kendskab til den lokale kontekst. Der skal skabes en balanceret udvikling, så derfor er elementer som uddannelse, ligestilling, organisering, rettighedsoplysning og fortalervirksomhed vigtige dele af vores arbejde og vejen til en bæredygtig udvikling.

Indsatsområder

IGF Danmark arbejder foreløbigt i områder, hvor fattigdommen er ekstrem: Syd 24 Parganas (Sunderbans), Nord 24 Parganas, Bolpur, Orisa, North Dinajpur & South Dinajpur, Molda og Calcutta.

En stor del af befolkningen i Vestbengalen, specielt i landdistrikterne, hører til blandt nogle af verdens fattigste. En gennemsnitsindtægt for en familie ligger på ca. US$ 300 om året. Samtidig er delstaten belastet af en voldsom befolkningsstigning, der blandt andet skyldes, at der de sidste 40 år er kommet ca. 20 millioner flygtninge fra Bangladesh til Vestbengalen.

Regeringen har ikke været i stand til at tage hånd om denne fattige befolkningsgruppe og befolkningen selv mangler mulighederne for at kunne få mere indflydelse, da organiserings- og uddannelsesniveauet er meget begrænset.

Derfor kæmper en stor del af befolkningen i Vestbengalen dagligt for deres overlevelse.

Syd  24 Parganas er beliggende i  Sunderbans, det største mangroveområde i verden. Specielt her er fattigdommen stor pga manglende infrastruktur og regeringens manglende interesse for området.