Partnere i Danmark

Civilsamfund i Udvikling – CISU

IGF deltager aktivt i CISUs aktiviteter og rådgivning.

CISU er en sammenslutning af flere end 260 folkelige organisationer i Danmark, der alle er engageret i udviklingsarbejde i Afrika, Asien og Latinamerika, enten som deres hovedformål eller som en del af deres aktiviteter

www.cisu.dk

Ulandsforeningen for Bæredygtig Udvikling – UBU

Samarbejde omkring projekter -specielt arsenikforurening og sanitet

UBU arbejder med udviklingsprojekter hovedsageligt i Indien og Tanzania

www.ubu.dk

Københavns Universitet Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE)

www.science.ku.dk

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

www.man.dtu.dk

Seniorer Uden Grænser (SUG)

www.seniorerudengraenser.dk

Maribo Seed

Maribo Seed har gennem en længere periode støttet vores landbrugsaktiviteter i Indien, hvor de har biddraget med viden og sukkerroefrø.

De har været en vigtig partner i vores arbejde med, at understøtte de lokale landmænds adgang til nye plantesorter og opnåelse af en højere diversitet i deres dyrkning af afgrøder –  biddragende til en mere bæredygtig landbrugskultur og styrkelse af landmændenes levegrundlag

www.mariboseed.com

Svendborg Gymnasium. Foreningen Globale Gymnasier.

To grupper elever fra Svendborg gymnasium har i 2019 og i 2020 været på et 2 uger studieophold i Sundarbans. Desuden har flere studenter fra Svendborg Gymnasium være på længerevarende frivilligophold, hvor de især har været beskæftiget med undervisning.

Indere fra JGVK på besøg på Svendborg Gymnasium
Oktober 2022. Her fotograferet med gymnasieelever aktive i gruppen Globale Gymnasier.