Kvindesundhed

Sundhedsprojekt med fokus på gravide og spædbørn, samt befolkningens rettigheder indenfor sundhed.

Projektperiode: 2007-2013

Projektområde:

Samarbejdspartnere: Joygopalpur Gram Vikash Kendra (JGVK)

Afrapportering til CISU: Afsluttende rapport

Projektet:                                                                                                          Sundhedssystemet i Sunderbans er i en elendig forfatning. De offentlige klinikker og hospitaler er dårligt udrustede og ofte ubemandede. De fleste af de ’læger’ der arbejder på øerne er hvad vi vil kalde kvaksalvere. Pga disse forhold og den ekstreme fattigdom er sundhedstilstanden derfor generelt meget dårlig. Vi valgte at starte med at bedre forholdene for de gravide og deres nyfødte. Dels er det noget vi kender til som jordemoder og gynækolog dels er det vigtigt for ens helbred gennem hele livet at man starter sit liv efter en graviditet, hvor ens mor har haft det så godt som muligt både fysisk og psykisk. Vi ville i samarbejde med de lokale opbygge et system hvor gravide kvinder kan få råd og vejledning af uddannet personale, der også kan foretage de mest simple undersøgelser. Vi startede i 2006 med en forundersøgelse, hvor vi tilrettelagde og planlagde undervisning og træning af 20 kvinder fra 10 landsbyer, 2 fra hver landsby på øen Basanti i Sunderbans. Man valgte gifte kvinder til træningen da de bliver i landsbyen. Ugifte kvinder, vil flytte til deres kommende ægtemands landsby, og bo hos hans familie. På nuværende tidspunkt er mere end 50 Sundhedshjælperer blevet uddannet og arbejder nu i 20 landsbyer.

Kvinderne er blevet trænet af 2 Indiske NGOer, CINI (Child In Need Institute)og WBHA (West Bengal Health Assosiation), der har ekspertise i træning af landsbykvinder i graviditetsemner som f.eks. den normale graviditet, ernæring, hygiejne, faresignaler osv.  Sundhedshjælperne blev yderligere trænet i kliniske færdigheder af en læge såsom måling af blodtryk, urinundersøgelse og andet. Lægen er ansat i projektet og har klinik i JGVK’s bygning, hvilket gør det muligt for sundhedshjælperne at henvise kvinderne, når de finder noget unormalt. De sidste år har lægen også haft ”rullende”klinik ude i de fjernest beliggende landsbyer.

I forbindelse med lægeklinikken er der oprettet et apotek, som gør det muligt for befolkningen at købe deres medicin under betryggende forhold, og til overkommelig pris.

Vores sundhedshjælpere, som bor i de involverede landsbyer, opsøger familier med gravide og foretager hjemmebesøg. Her informerer de om ernæring og sund levevis i graviditeten samt støtter den gravide. De oplyser også om regeringens forpligtelser i forhold til f.eks. vaccinationer i graviditeten samt giver anbefalinger vedrørende forholdsregler ved selvel fødslen.

Når de besøger familien sørger de for at familiens overhoved eller svigermor deltager og forstår budskabet, da det ofte er nødvendigt for at trænge igennem. I projektperioden er der blevet oprettet flere sundhedsklinikker i området, da kvinderne nu efterspørger den kontrol, vaccination og medicin de har krav på. Nu kender de deres rettigheder. Flere gravide får nu vitamin og jerntilskud, samt får stivkrampevaccinationen, og efter fødslen følges spædbørnene mhp deres sundhed og trivsel.

Vi oplever også øget efterspørgsel efter P-piller og kondomer, hvilket viser at budskabet om familieplanlægning og beskyttelse mod bl.a HIV er forstået af flere.

Ved fødsel på hospital, forærer regeringen familierne en fødepakke med 500 Rupies, en sari, en ren saks (til at klippe navlesnoren) samt svøb til den nyfødte. De fleste kvinder kendte ikke den rettighed før projektet startede, men nu gør de krav på den og får den.

Det hospital der betjener vores projektområde er også blevet bedre bemandet i projektperioden, også pga større efterspørgsel fra de fødende.

Sundhedshjælperne inviterer til Mothers Meetings, hvor der oplyses om og diskuteres graviditetsemner (ernæring, levevis mm) samt fødselsforberedelse. Sundhedshjælperne foretager graviditetskontrol i de såkaldte Mothers Camps. Derudover samarbejder sundhedshjælperne med de regeringsansatte sygeplejersker i sundhedsklinikkerne. Tager blodtryk, måler blodprocent og følger kvindens vægtøgning, og fostrets tilvækst, samt screener for svangerskabsforgiftning. Der er en supervisor for hver 2 landsbyer, som sundhedshjælperne kan hente råd og vejledning hos, og som hjælper ved Mothers Camps og Mothers Meetings. De holder også en vis kontrol med sundhedshjælpernes indsats.  Alle refererer til en projektansvarlig hos JGVK, som sender jævnlige rapporter til os. Vi kommer som minimum på projektbesøg en gang årligt, og udarbejder statusrapport som sendes til CISU.

Når regeringen nu indfører nye sundhedstilbud eller ønsker at udbrede en oplysningkampagne, starter de ofte i projektområdet, gennem JGVK, pga den struktur der er opbygget gennem vores projekt og som fungerer rimeligt.

I nogle områder er sundhedshjælperne med ved de møder i lokal regeringsregi hvor man diskutterer tiltag på sundhedsområdet.  Befolkningen får på den måde en stemme i det offentlige system. Endnu et skridt på vejen mod bæredygtighed.

For yderligere information kontakt Lene Kieler Jensen og Inga Hjortkjær.