Afsluttede projekter

Siden IGF blev grundlagt, har vi kørt mange små og store projekter for egne og eksternt donerede midler. Nedenfor er en liste over alle vores afsluttede projekter:

Oplysnings projekt “tigerkvinder” 2022.

Kvindesundhedsprojekt (1 fase) i år xx

Hjemmeindustri-projekt (1 fase) i år xx

Fødevaresikkerhed (3 faser) i år 2001-2012

Vand og Sanitet (arsenik) i år 2007-2013 sammen med UBU

Information, Uddannelse og Kommunikation (2 faser) i år xx-2011

Partnerskabsaktivitet i år 2009-2011

Projekt om økologisk landbrug i år 2008-2011

Husdyrholdprojekt (2 faser) i år 1999-2010