Organisation

IGF Danmark drives af en bestyrelse og en gruppe frivillige aktive medlemmer der tager sig af projektansøgninger, projektstyring, projekttilsyn, afrapportering, regnskaber, oplysningsaktiviteter i Danmark, medlemspleje osv. Gruppen mødes ca. 4 gange om året og diskuterer aktuelle projekter, nye projekttiltag, oplysningsarbejde etc.

Da IGF Danmark er en frivillig organisation, er der altid stort behov for opbakning fra vores øvrige medlemmer. Det gælder både medlemskontingenter, som går ubeskåret til projekterne i Indien, og interesse for at indgå aktivt i foreningsarbejdet og de mange projekter.

Vores projekter finansieres af egne midler (medlemskontingenter, donationer etc.), offentlige midler (Civilsamfundspuljen via Civilsamfund i Udvikling (CISU)), samt eksterne og private midler (Tipsmidler, Haldor Topsøe A/S, Gynækologisk Selskabs Fond, Lion, Slotsgårdsfonden, Fynske Bank o.a.).  

Projekterne i Indien er den helt centrale del af foreningens arbejde. For hvert større projekt er der udpeget en projektleder, der har ansvaret for projektets udførelse i forhold til sponsor/donor og vores egne retningslinjer. Foruden bestyrelsen, vores medlemmer og donorer, trækker vi på erfaringer og samarbejder med vores netværk af NGO´er og universiteter/undervisningsinstitutioner i både Danmark og Indien. Se yderligere detaljer om partnere og netværk her: PARTNERE.