Nyhedsbrev september 2021

Så fik vi afholdt vores generalforsamling, igen i år forsinket på grund af corona. Det var dejligt, at vi kunne byde 18 medlemmer velkommen til mødet. Udover de obligatoriske punkter med gennemgang af regnskabet, valg til bestyrelsen etc havde vi arrangeret et virtuelt møde med Biswajit Mahakur, lederen af vores partnerorganisation JGVK. Der var stor interesse for hans indlæg, hvor han fortalte om situationen i Sunderbans med påvirkningerne af klimaforandringer, hyppigere cykloner og Covid pandemien. Han viste billeder, der talte deres tydelige sprog med oversvømmelser, ødelagte marker og bygninger oa. Han fortalte også om det hjælpearbejde JGVK har udført både under covid og under cyklonerne hjulpet af donationer fra IGF Danmarks medlemmer og vores hjemmeside. Vi har kunnet sende ca 150.000kr både i 2020 og 2021 – tak for det.

Se Referat fra Generalforsamlingen d 26. august 2021

I Indien lider de stadig under mange nedlukninger. Skolerne fex starter først op omkring 1. oktober og den offentlige transport er først for nylig genetableret.

Projektaktiviteterne er så småt gået i gang, men vi ved stadig ikke, hvornår vi kan rejse til Indien og tilse arbejdet, da Indien stadig er ”rød”. Opstarten af et nyt landbrugsprojekt bliver også forsinket. Vi har været så heldige at få godkendt en ansøgning hos CISU omkring landmændene og deres familier. Projektet går ud på at undervise i produktionsmetoder, som kan øge produktiviteten og derved deres indtægt og fødevaresikkerhed. Økologiske metoder vil være én af metoderne.

Webshop: Husk vores webshop, hvorfra du kan købe varer produceret af sypigerne hos JGVK. Marianne gør dog opmærksom på, at udvalget er begrænset pga Corona. Gå ind på  www.sundarbanartisans.com og se de smukke varer.

Hjælp til fattige familier i Sunderbans ramt af Corona og oversvømmelse

Så er der atter brug for din hjælp. Du har nok læst om forholdene i Indien under Corona pandemien. Hvordan regeringen fejlagtigt troede, at den totale lockdown sidste forår ville gøre dem i stand til at håndtere epidemien. Intet var mere forkert. I virkeligheden havde restriktionerne betydelig større økonomisk end sundhedsmæssig betydning. Siden troede man optimistisk, at Indien slap for en 2. bølge, men den kom med fuld styrke. Man havde ikke på nogen måde forberedt sig på situationen specielt ikke i sundhedssystemet. Og det blev kun værre af, at man i foråret tillod en stor religiøs festival som afholdes hvert 12. år med flere millioner deltagere fra hele Indien. Valget var også vigtigt for politikerne, så de kunne beholde deres poster. Store politiske møder blev afholdt uden anbefalinger om afstand endsige mundbind og politikerne var de første til at smide mundbindene. Den anden bølge ramte først de store byer, hvor forholdene hurtigt blev fuldstændig kaotiske. Folk døde uden for hospitalerne i kø for at få iltbehandling. Iltcylindre blev solgt på det sorte marked til skyhøje priser. Selv privathospitalerne brød sammen. Det betød også, at patienter med andre sygdomme ikke kunne få adgang til hospitalerne. Vi har haft det tæt inde på livet, da et nært familiemedlem i Kolkata døde af anden årsag end Corona, uden at kunne blive indlagt på hospital. I begyndelsen slap landdistrikterne for udbredt Corona. Man vidste, at det kun var et spørgsmål om tid og nu har den nået også Sunderbans, hvor vi arbejder med vores partner JGVK. De har sendt os et nødråb, fordi de føler sig fuldstændig hjælpeløse. Det lokale hospital har ingen behandlingsmuligheder for alvorligt syge Covid patienter.  De knap så syge kan ikke engang købe Panodil til at lindre symptomerne – alt er udsolgt. JGVK beder om nogle oxygenkoncentratorer og oxygen cylindre til deres lille klinik. De beder også om Panodiler el lign samt mundbind og beskyttelsesdragter til behandlerne. Det er et stort problem, at vi skal købe tingene her i Danmark og så sende dem til Indien, men det hjælper ikke at sende penge til disse ting, når de ikke kan købes lokalt. Heldigvis har en stor doner, Haldor Topsøe Funding (HTAS), som i forvejen støtter skolen hos JGVK og mange andre aktiviteter, lovet at sørge for transporten.

Covid pandemien i Indien er ikke kun en sundhedsmæssig udfordring. Azim Premji Universitetet i Bangalore skønner at pandemien har kastet 230 millioner indere ud i fattigdom. I Indien henter 90% af arbejdsstyrken deres indtægt i sektorer uden sociale sikkerhedsnet herunder også landmændene. Det betyder at Indiens fattige, herunder folk i Sunderbans, står over for en dobbelt krise: de har ingen indtægter og de penge, de har, bruger de til at skaffe medicin, mad o lign til deres familier.

Så meget om Covid. Men Sunderbans er ramt endnu hårdere. Den 25. maj ramte cyklonen Yass kysten på grænsen mellem Orissa og Bengalen.  Den blev betegnet som en meget alvorlig cyklon med en styrke på 150km/time. Den gik vest om Kolkata og Sunderbans, som i stedet blev ramt af ekstrem heftig regn og stigende vandstand i floderne forstærket af fuldmåne. Vandstanden i Sunderbans steg med mere end 10 meter og det er ikke slut endnu. Mange huse er skyllet væk, så tusinder er hjemløse. Store landbrugsarealer er oversvømmet af saltvand og kan derfor ikke dyrkes de næste 3 år. Der udover er tusinder af fiskedamme ødelagte pgs havvandets indtrængen.

Læs rapporten fra JGVK om oversvømmelserne, der følger efter denne beretning.

Som I kan forstå, er der derfor lige nu mange mennesker, som har brug for vores hjælp.  Vi vil derfor bede jer støtte disse mennesker. Jeres donationer vil indgå i en fælles Corona/oversvømmelses nødhjælpspulje. Fordelingen af de indsamlede midler vil ske i samarbejde med vores lokale partner JGVK.

Du kan indbetale din hjælp via MobilePay 9871DE eller konto 2680 6880 977 871 mærket Nødhjælp.

Mange hilsner og tak for din hjælp

 IGF Danmark

Sundarbans er blevet ramt af en af de værste oversvømmelser

Fra vores partner har vi modtaget følgende detaljeret beskrivelse af den naturkatastrofe, der har ramt dem.

1. What has happened:

Cyclone “Yaas” accompanied with heavy rainfall hit the coastal Sundarban and other coastal parts of West Bengal, landfall on 26.05.21 around 6.30 am. Its onset was on the previous day 25.05.21 with sometimes heavy to light rainfall, low intensity wind blowing. This onset was the same in all parts of Sundarban and other districts of west Bengal as well. The two districts covered by JGVK for different activities are South & North 24 Parganas, and the blocks are Basanti, Gosaba, of South 24 Parganas, Sandeshkhali, Hingalganj of North 24 Parganas. The intensity of the cyclone was doubled by high tide on full moon day, lunar eclipse, all four together on the solar orbit on the same day and time.

2. The damage caused as per the report obtained over phone, video from the areas:

(a) Situation inside the JGVK campus is ok. No loss anywhere. 60 inmates (children and adult together) are hell and hearty.

(b) Wind intensity at the areas were 60-65 Km/hour, intermittently from midnight of 25.05.21 until 12.30pm of 26.05.21

(c ) Since 25.05.21 JGVK workers started evacuating people from their houses to different shelter like Govt. Flood shelter house, school buildings, Health Sub Centers. Most of the vulnerable habitations were evacuated. No casualties reported. Workers also assisted Panchayet in sanitization of the shelters, distributed cooked food to some families headed by senior people

(d) Damages caused by the disaster: the numbers are approximate as reported by the field workers:

It is important to note that the damages are due to either river embankment were broken and water enters the habitations or river water overflow the embankment and flooded the areas

➢ Six areas ( Jharkhali, Parts of Jotishpur, 3,4 Garanbose, Radharanipur, Purandar, Godkhali) under Basanti island was flooded, water level increased ranging from 3-4 feet. Approximate 600 mud, semi brick with Asbestos roof were damaged, some partially some completely

➢ Chhot Mollakhalu, Chandipur, Sambhunagar, and Gosaba under Gosaba island was flooded primarily due to river embankment broken. Effected households were 1000 approximately.

➢ At Sandeshkhali, two areas Rampur and Hatgachi areas badly flooded, approximately 700 houses were damaged.

➢ The greatest damage are at Hingalganj, one of the highly disaster prone area under North 24 Parganas. Five Gram Panchayet areas are totally under water.

3. Type of damage:

➢ Loss of house – mud houses damaged completely. Semi “ Puchha” house either the asbestos roof or windows panes broken. Several Kitchen sheds, cow sheds, toilet tin wall and roof broken, flew away.

➢ Loss of livestock – so far losses of animals are not reported yet, expected two/three days later. The complete loss is on fish farming. All the rain water fed ponds are flooded with river saline water and it’s a total loss of fishery.

➢ Drinking water source, agricultural fields – information’s not received on this day. However, eventually getting drinking water will be problem. At the present situation, non harvested crops are not in the field. But, in comings three/four seasons there will be no cultivation due to high increase of salinity in the soil.

IN THE SHELTER HOUSES, COVID PRECAUTIONERY MEASURES ARE AT STAKE.

SO AS ONCE PEOPLE STARTED RETURNING HOMES AND SANITIZATION PROCESS WILL BE A CHALLENGE.

Nyhedsbrev september 2020

Alt har været præget eller forsinket af Corona – også vores General Forsamling. Den har vi først holdt tirsdag d 8.september i Kulturmaskinen i Odense. Selvfølgelig med overholdelse af Corona restriktionerne. Som forventet var mødedeltagelsen begrænset – 12 deltagere. Vi havde alligevel et hyggeligt, informativt og konstruktivt møde.

Se referat fra General Forsamlingen

Webshop: Bemærk at der er oprettet webshop, hvorfra du kan købe varer produceret af sypigerne hos JGVK. Marianne gør dog opmærksom på, at udvalget er begrænset pga Corona. Gå ind på  www.sundarbanartisans.com og se de smukke varer.

Nyt fra Indien/JGVK: I Indien er man endnu mere end her i Danmark præget af Corona. Indtil nu har konsekvenserne af den totale lock down faktisk været værre end selve Coronaen. Hjemkomsten af tusinder af migrantarbejdere uden penge eller udsigt til arbejde belaster familierne. Bønderne kan ikke sælge deres afgrøder i Kolkata, som de plejer, hvilket betyder store tab af indtægt og her er ingen hjælpepakker. Alle skoler og uddannelsesinstitutioner er stadig lukkede og on line undervisning fungerer ikke i landdistrikterne. Det betyder, at tusinder og atter tusinder af børn er afskåret fra deres lovmæssige ret til undervisning. Lige nu er det svært at se, hvad det hele ender med. Specielt nu hvor smittetrykket er stigende. Inderne selv regner med, at de bliver sat 20-25 år tilbage i udvikling.

Også vores projekter hos JGVK står næsten stille for øjeblikket. Kun ganske få aktiviteter kan gennemføres. Projektlederne ved heller ikke hvornår det bliver muligt at tage til JGVK.

IGF Danmark har kunnet sende mere end 100.000kr til JGVK som Coronahjælp. Disse midler er primært gået til indkøb af madvarer til de fattigste familier. Denne hjælp er modtaget med stor taknemmelighed (se video fra JGVK på hjemmesiden). IGF Danmark ønsker også at takke for den store opbakning til indsamlingen i forbindelse med Corona.

Ønsker du at blive medlem så gå ind under BLIV MEDLEM via Menuen.

Se også den foreløbige udgave af Årsberetningen 2019 med meddelelsen fra Bestyrelsen :

.

Ampham Cyclone: Alt er ødelagt

Vestbengalens
statsminister Mamata Banerjee meddeler at i dag ved mørkets frembrud har
cyclonen Ampham ramt et stort område i Vestbengalen i Indien. Denne gang har
den ramt hårdest Nord og Syd 24 Parganas. Vor arbejdsområde i Basanti blev ramt
meget hård og man kan sige alt  ødelæggende, der har været digebrud så
saltvand har trængt ind i beboede område så man kan betragte dette for at være
en alt ødelæggende begivenhed. Jeg har forsøgt at kontakte Biswajit men uden held,
alt af lukket ned. Med det oplysning vi har fået er der ingen tvivl om at et af
væreste katastrofe har ramt området hvor JGVK arbejder. Dette vil betyde alt
vil gå i stå et godt stykke tid.

Når jeg får kontakt med Biswajit får jeg at vide mere om specifikke skade i projektområde, men med ministeriets medddelelse er der ingen tvivl om at det er det værste der kan ske.

Jeg vil holde jer
updated om stiuationen efter jeg får mere at vide.

Mange hilsner

Ganesh
  

Stormflod på vej til Sunderbans

Der er et slemt uvejer på vej til Sundarbans ved navn Amfam, som vil ramme Sundarbans omkring nu med en hastighed for omkring 200 km/t. Den betragtes for at være af en slem kategori.

Det værste ved denne stormflod er at havvand er stedet mellem 4-5 meter, dvs vandstand i floderne være meget høj derfor er der overvældende sandynlighed for at der vil være digebrud således at saltvand vil trænge ind som har en katastrofalt påvirkning med udyrkbare marker over mange år.